2014’TE BTK’NIN GÜNDEMİ SİBER GÜVENLİK

2014’TE BTK’NIN GÜNDEMİ SİBER GÜVENLİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014 İş Planı’nda erişilebilirlik ve güvenliğin artırılması hedefli çalışmaların yürütülmesi öngörüldü.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yayınladığı 2014 yılı İş Planı Raporu'nu yayınladı. Raporda, işletmecilerin internet sitelerinin engelli kullanıcılar tarafından daha erişilebilir hale getirilmesi, bilgisayar kullanıcılarının siber güvenlik konusunda bilinç düzeyinin artırılması, uluslararası siber güvenlik tatbikatının düzenlenmesi çalışmaları yer aldı.

 

İNTERNET SİTELERİNİN ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN DÜZENLENMESİ

 

BTK'nın yayınladığı 2014 yılı iş planı raporunda, işletmecilerin internet sitelerinin engelli kullanıcılar tarafından daha erişilebilir hale getirilmesi çalışmasına yer verildi. Raporda, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan ve 200 binin üzerinde abonesi bulunan işletmecilerin internet sayfalarının engelli kullanıcılar tarafından erişilebilirliğinin artırılması amaçlandığı belirtildi. Somut Çıktısı Söz konusu çalışma ile işletmecilerin internet sayfalarında yer alan hizmet koşulları, abonelik sözleşmesi ya da tarifeler hakkındaki bilgilendirmelerden engelli kullanıcıların daha etkin bir şekilde faydalanması beklendiği belirtildi. Tamamlanma Tarihi Aralık 2014 Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilere erişilebilir ve uygun hizmetlerin sunulması hedeflenen çalışmanın Aralık 2014'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

 

BİLGİSAYAR KULLANICILARININ SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ

 

BTK'nın yayınladığı 2014 yılı iş planı raporunda, bilgisayar kullanıcılarının siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesiyle ilgili çalışma yer aldı. Bilgisayar kullanıcılarının siber güvenlik konusunda bilinç düzeyinin artırılması amaçlanan çalışmaya göre, siber ortamda kötü niyetli faaliyetlere karşı hazırlıklı olunmasına ve bu faaliyetlerin tespiti, önlenmesi ve zararlarının en aza indirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Etkinliğin tamamlanma tarihi Aralık 2014 olarak belirlendi.

 

ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATININ DÜZENLENMESİ

 

Ayrıca raporda, Uluslararası siber güvenlik tatbikatının Türkiye liderliğinde, UDHB koordinasyonunda, çeşitli ülkelerin katılımı ve uluslararası kuruluşların desteği ile Mayıs 2014'de gerçekleştirileceği açıklandı. Bu çalışmayla, kötü niyetli faaliyetlere karşı hazırlıklı olunmasına ve bu faaliyetlerin tespiti, önlenmesi ve zararlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Çalışmanın tamamlanma tarihi Mayıs 2014 olarak belirlendi.

 

BTK’NIN 2014 AJANDASI

-İşletmecilerin internet sitelerinin engelli kullanıcılar tarafından daha erişilebilir hale getirilmesi (Aralık 2014)

-Tüketici Hakları Yönetmeliği mevzuatında yapılan değişiklik sonrası uygulamanın takip edilmesi (Ağustos 2014)

-Fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin usul ve esasların gözden geçirilmesi (Ağustos 2014)

-Numara taşıma sürecine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi (Aralık 2014)

- E-Piyasa gözetimi ve denetimi (E-PGD) altyapısının kurulması (Aralık 2014)

-Giyilebilir bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanabilecek testlerin araştırılması ve incelenmesi (Ocak-Aralık 2014)

-Elektromanyetik alanları sürekli izleme sistemi (ESİS) projesi (2015)

-3N mobil haberleşme şebekelerine yönelik hizmet kalitesi saha ölçümlerinin yapılması (Aralık 2014)

-Kurumun denetimine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile yetkilendirilmiş işletmecilerin denetimi (Aralık 2014)

-Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin gözden geçirilmesi (Haziran 2014)

-Frekans spektrumunun taranması (Aralık 2014)

-790-862 MHz frekans bandının taranması (Aralık 2014)

-Ardıl düzenleyici etki analizi: sabit ve mobil ses hizmetlerinde toptan seviyede uygulanan fiyat düzenlemelerinin etkileri (Aralık 2014)

-Fiyat sıkıştırması ihlallerinin tespiti, önlenmesi ve giderilmesine ilişkin çalışma (Haziran 2014)

-Referans arabağlantı ve erişim tekliflerinin onaylanması ve güncellenmesi (Aralık 2014)

-Referans erişim/arabağlantı teklifleri kapsamında yapılan düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması ile söz konusu düzenlemelere uyumun sağlanması (Aralık 2014)

-İşletmeciler arasında uzlaştırma prosedürü işletilmesi (Aralık 2014)

- ‘Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’ çizelgesinin güncellenmesi (Nisan-Ekim 2014)

-Yer altı elektronik haberleşme altyapı tesislerine ilişkin standartların oluşturulması (Ekim 2014)

-Posta hizmetlerine ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması (Mayıs 2014)

-Mevcut Ar-Ge düzenlemelerinin etki analizi ve yeni yetkilendirmelerde Ar-Ge (Aralık 2014)

-Dünya Radyokomünikasyon Konferansı 2015 (WRC-2015) hazırlık çalışmaları (Aralık 2014)

-Milli Monitör Sistemi (MMS) (Aralık 2014)

-Milli Frekans Planının güncellenmesi (Aralık 2014)

-Kayıtlı elektronik posta düzenlemelerinin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması (Aralık 2014)

-Elektronik imza düzenlemelerinin güncellenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların (ESHS) denetlenmesi (Aralık 2014)

-İnternetin toplum üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Aralık 2014)

-İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması (Aralık 2014)

-Bilgisayar kullanıcılarının siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi (Aralık 2014)

-Uluslararası siber güvenlik tatbikatının düzenlenmesi (Mayıs 2014)

-Milli frekans yönetim sistemi yazılımının güncellenmesi (Aralık 2015)

ETKİNLİKLER

·         Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi +10 Üst Düzey Etkinliği (Ekim 2014)

·         2014 İnternet Yönetişimi Forumu (Eylül 2014)

·         Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı (Nisan 2014)

·         Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (Kasım 2014)

·         ITU Konsey toplantıları (Haziran 2014)

·         IRG/BEREC Genel Kurulu 2014 yılı genel kurul toplantısının organizasyonu (Aralık 2014)

·         9. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı (Haziran 2014)

·         Dünya telekomünikasyon ve bilgi toplumu günü (Haziran 2014)
0 Yorum

Yorum Yap