TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Yabancı yatırımcılar bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Türkiye’yi odağına aldı. 2012-2017 yılları arasında yüzde 7,4’lük bir büyüme beklentisi olan sektör de 2016 yılına kadar 25 milyar dolarlık harcama yapılması öngörülüyor.T.C Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Deloitte tarafından Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü ele alan ve Şubat ayında yayınlanan rapor göre, Türkiye bilgi teknolojileri sektörünün 2012-2017 yıllarında yüzde 7,4’lük bir büyüme bekleniyor. Türkiye’de BİT harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya paralel olarak artacağı öngörülen raporda, donanım, yazılım, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerindeki harcamaların 2016 yılına kadar 25 milyar Dolar olarak gerçekleşeceği öngörülürken, dolaysız yabancı yatırımların da artması bekleniyor. Geçtiğimiz beş yıl içinde Türkiye’nin aldığı yabancı kaynaklı yatırımların yüzde 2,5 oranında BİT sektörüne yapıldığı belirtilen raporda, Türkiye’nin istikrarlı ekonomisi nedeniyle yatırımcılar ve Avrupa Birliği tarafından yatırım yapılabilecek sağlıklı ülkeler sıralamasında öncelikli olduğunun altı çiziliyor.

YAZILIM SEKTÖRÜ HACMİ 2017 YILINDA 1,2 MİLYAR DOLAR OLACAK

Rapora göre, Türkiye’de yapılan BİT harcamaları en çok kamu, bankacılık, güvenlik, üretim, doğal kaynak yönetimi, iletişim, medya ve hizmet sektöründe gerçekleşirken   bu sektörlerde yapılan BİT harcamalarının toplam BİT harcamalarının yüzde 68’ini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde BİT harcamaları için potansiyel sektörlerin ise, üretim, madencilik ve metal sektörü olacağını öngören rapor, kurumsal uygulama ve altyapılardaki yazılım satışının ise 2016 yılına kadar 4,56 milyon Dolar olacağını işaret ediyor. Yazılım sektörünün büyüme hızının bilgi teknolojileri sektörünün büyüme hızından daha fazla olduğuna dikkat çekilirken yazılım sektörü hacminin 2017 yılında 1,2 milyar Dolar olması bekleniyor.  Yazılım firmalarının toplam sayısının 2023 yılına kadar üçe katlanacağı öngörülen rapor, bu sektördeki istihdam sayısının ise 100 bini bulacağı ifade ediliyor.

TÜBİSAD tarafından yapılan araştırmalara da değinilirken, donanım alt sektörü büyüklüğünün bilgi teknolojileri sektörünün üçte ikisini oluşturduğunu belirtilirken, 2017 yılında Türkiye’de toplam teknoloji harcamalarının 53,5 milyar Dolar olması bekleniyor. Ses ve görüntü sistemleri, Telekom bileşenleri, mobil cihazlar ve iletişim donanımları ise en çok harcama yapılan ürünler olduğu görülüyor.

AYDA ORTALAMA 32,7 SAAT İNTERNET KULLANIYORUZ

Toplam hane halkının yarısından fazlasının internet bağlantısına sahip olduğu gözlenirken, önümüzdeki beş yıl içinde bilgisayar ve aynı zamanda internet sahipliği oranının yüzde 65,6’ya, 2020 yılına kadar ise yüzde 70’e yükselmesi öngörülüyor. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus ve sosyal medya mecralarına olan ilgili nedeniyle internet kullanımının her geçen gün hızla arttığına dikkat çeken rapor, blog ve sosyal paylaşım oyunlarının internet kullanımının artmasında büyük rol oynadığını ve ortalama bir internet kullanıcısının aylık ortalama 32,7 saatini internet kullanarak geçirdiğini belirtiyor. İnternet kullanımının paralelinde artış gösteren geniş bant internet abone sayısının 2017 yılında 40 milyonu aşağı öngörülürken, 3G penetrasyonunun ise yüzde 91,3 olması bekleniyor.

Türkiye’de yılda ortalama dört tane Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin açıldığı belirtilen raporda, bu merkezlerin Türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu hedeflere ulaşmasında büyük katkısı olacağının altı çiziliyor. Teknoloji Geliştirme Merkezleri’ndeki firmaların ise yüzde 55’ini yazılım ve bilişim, yüzde 8’ini savunma, yüzde 5’ini elektronik, yüzde 32’sini ise diğer sektörler oluşturuyor.

Raporda dikkat çekilen bir diğer konu ise, e-ticaret. Türkiye’nin sahip olduğu genç ve teknoloji yakından takip eden nüfusu sayesinde e-ticaret sektörünün de hızla geliştiği ve 2017 yılına kadar yüzde 95’lik büyüme göstereceği, 2018 yılında e-ticaret işlemlerinin toplam hacminin 170 milyar Dolar olması beklenirken, uçak bileti, bilgisayar ve elektronik cihazlar e-ticaret sektörün amiral gemileri olarak görülüyor. 
0 Yorum

Yorum Yap