ITU STANDARDİZASYON ÇALIŞTAYI,TÜRK TELEKOM EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

ITU STANDARDİZASYON ÇALIŞTAYI,TÜRK TELEKOM EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Hizmet Kalitesi Standardizasyon Çalıştayı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi.Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile yakın çalışmanın önemine değinen Türk Telekom Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir,“Bilgi ve iletişim teknolojileri, gerek bireysel gerek kurumsal alanda her geçen gün hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, teknoloji etrafında buluşmak ve gelişmek için de standartlar hayati önem kazanıyor. Küresel çapta ticaretin dili olan standartları, müthiş bir hızla değişen, dönüşen teknoloji için de geliştirmek durumundayız. Türkiye’nin küresel teknoloji ağı içinde yer alması adına tüm dünya ülkelerinden gelen işletmeci, üretici ve düzenleyici otorite temsilcilerinin yeni gelişen şebekelerde hizmet kalitesi standardizasyonunu belirlemek için Türkiye’de ve Türk Telekom ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın önemi çok büyük” dedi.

 “Bilgi ve İletişim sektörünün gelişimi ve devamlılığı standardizasyonla mümkün olacaktır”

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Temsilcisi Hiroshi Ota,“ITU tarafından ortaya konan standardizasyon tüm dünya üzerinden internet kullanıcılarının ortak bir kalite ve noktada buluşması için çok değerli. Bu standartlar aslında bizlerin ortaya koyduğu geniş servislerin bir parçasıdır. Ayrıca ITU tarafından bu standartları belirlemek için yapılan organizasyonlar bizlerin diğer operatörlerin tecrübelerinden ve yöntemlerinden faydalanması yolunda büyük önem taşıyor. Ayrıca yeni oluşturan bölgesel çalışma grupları bu açıdan çok daha faydalı bir etkileşim sağlıyor. Bilgi ve İletişim sektörünün gelişimi ve devamlılığı standardizasyon yolunda yapılacak bu tür paylaşımlarla mümkün olacaktır” dedi.

“Bu çalıştayların ana amacı Telekom sektöründeki en iyi uygulamaların müzakere edilmesidir”

Türkiye’de yapılan bu çalıştayın çok önemli olduğunu vurgulayan Hizmet Kalitesi Gelişim Grubu Başkanı Yvonne UMUTONI,Dünyanın farkı bölgelerinde yapılan bu çalıştaylarda uzmanların birbirleriyle deneyimlerini paylaşması ve yeni fikirler üretilmesi hedefleniyor. Telekom sektöründeki en iyi uygulamaların müzakere edildiği bu çalıştaylar katılımcıların uluslararası hizmet kalitesi standartlarına katkı yapmasını teşvik ediyor” dedi.

BTK Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fatih Sayan, “Günümüz dünyasında teknolojinin gelişimi, üretimi ve tüketimi direkt olarak etkilemekte ve standardizasyonun önemi giderek artmaktadır. Burada önemli olan sektörün gerekli standardizasyonu yapılacak regülasyonlardan önce kendi içerisinde gerçekleştirebilme çabası ve başarısıdır. Çünkü standardizasyon rekabeti destekleyerek yeni ürün ve servislerin ortaya çıkmasına ön ayak olur. Sektör kendi kendini denetler ve adil rekabetin önü açılır. Dolayısıyla tüketiciye en kaliteli ürün ve servisler, en uygun fiyatlardan sunulur. Belirlenen standartlar çerçevesinde gerekli denetim mekanizmalarının çalışması ve adil rekabet ortamının oluşturulması sonuç olarak üreticiye, tüketiciye, operatörlere ve tabii ki sektörü düzenleyen kurumlara büyük yarar sağlamaktadır.  BTK da Türkiye’nin regülatif kurumu olarak iletişim ve bilgi teknolojileri sektöründe uluslararası standartlar çerçevesinde işleyişi düzenlemekte, adil rekabet ortamını tesis etmekte ve sektörde üstün servis kalitesini sağlamaya çalışmaktadır. Nihai amaç yüksek tüketici memnuniyetini oluşturmak ve şikâyetleri en aza indirmektir”dedi.

 
0 Yorum

Yorum Yap