MERSİS İLE TİCARETTE GÜVENLİ DÖNEM BAŞLIYOR

MERSİS İLE TİCARETTE GÜVENLİ DÖNEM BAŞLIYOR

Elektronik ortamda hukuki işlem yapmayı mümkün kılan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), e-imza ve KEP; ticareti güvenli platforma çeken yeni nesil sistemler olarak ticarette şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir dönemi işaret ediyor.Elektronik ortamda hukuki işlem yapmayı mümkün kılan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile Kayıtlı E-Posta ve e-imza kullanımı yaygınlaşıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın MERSİS’e kayıtlı tüzel kişiliklere e-tebligat adresi olarak kullanacakları Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alma konusunda bildirim yapması bekleniyor.  MERSİS, e-imza ve KEP; ticareti güvenli platforma çeken yeni nesil sistemler olarak ticarette şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir dönemi işaret ediyor.

Yeni şirket kurulumu, kuruluşun ardından gereken tescil ve ilan işlemleri ile güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği gibi işlemleri, teşvik başvuruları, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, lisans başvuruları, çalışan SGK kayıtları, vergi beyan ve ödemeleri gibi işlemleri online ortamda yapmaya olanak tanıyan MERSİS’e kayıtlı olan şirket yetkililerinin elektronik ortamda işlem yapabilmesi için elektronik imzaya sahip olması, tebligatlarını elektronik ortamda alabilmeleri içinse Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini tebligat aldıkları mercilere talep durumunda bildirmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda Türkiye Noterler Birliği Vakfı şirketleri olan TNB KEP ve TNB e-imza MERSİS’e kayıtlı olan firmalara tek çatı altında güvenilir Kayıtlı Elektronik Posta ve e-imza hizmeti sunarken, TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney, ticaret sicil kaydı yaptıracak her girişimcinin KEP adresi ve e-imza alarak yola çıkması bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar atan Türkiye ve gelişen Türk ticari hayatı için büyük önem taşıdığına dikkat çekerken şunları ifade ediyor:

“Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın teknoloji şirketi olarak inandığımız bir gerçek var ki kimliğin doğrulandığı her uygulama sağlıklı ticarete zemin hazırlar.”

Ticarette güveni artıran MERSİS Ticaret Sicili Ortak Veri Tabanı’na da zemin hazırladığından;

·      Şirketlere ait güncel ve doğruluğu tartışmasız bilgilere ulaşmak çok kolaylaşacak

·      Kayıp ve çalıntı kimlikle şirket kurulumları imkansız hale gelecek,

·      Güncel olmayan sicil tasdiknameleri ile bankalardan çek karnesi çıkarılması engellenecek

·      Ticari hayatta güveni kötüye kullanma konusunda mükerrer uygulamalar yapanlar bu sistemle izlemeye alınacak gerekirse kısıtlanması mümkün hale gelecek.
0 Yorum

Yorum Yap