İNTERNET ABONE SAYISI YILDA YÜZDE 18 ARTTI

İNTERNET ABONE SAYISI YILDA YÜZDE 18 ARTTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), 2013 yılı 4’ncü çeyrek raporunu yayımladı. Raporda fiber internetin günden güne yaygınlaşması ile toplam internet abone sayısının yıllık yüzde 18 oranında arttığı kaydedildi.BTK’nın Ekim, Kasım, Aralık dönemlerini kapsayan 2013 yılı 4’ncü çeyrek raporunda elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler şu şekilde özetlendi:

-14 Şubat 2014 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 521, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 841 oldu.

-2013 yılı dördüncü üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2013 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

-2013 yılı dördüncü çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1,42 milyar TL olurken, diğer işletmeciler tarafından 2013 yılı dördüncü çeyreğinde yaklaşık 457 milyon TL yatırım gerçekleştirildi.

-2013 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 47,2 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 4 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık %1,8 oranında azalırken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %0,3 oranında azaldı. Trafiğin büyük bir kısmını (%87,1) mobilden mobile giden trafik oluşturuyor.

-2013 yılı sonu itibarıyla 13.551.705 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki yıla göre %2,2 azalarak yaklaşık %17,68 seviyesine düştü. 2013 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %13,3 oranında azalırken bir önceki döneme göre de %3,6 oranında azaldı.

-Yaklaşık 1,8 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 266 milyon TL civarında gerçekleşti.

-Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde %83,43 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2013 yılı dördüncü üç aylık döneminde %73,88 olarak gerçekleştiği görüldü.

-2012 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 3,6 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2013 yılının dördüncü çeyreğinde %16,8 oranında azalarak yaklaşık 3,02 milyar dakika olarak gerçekleşti.

-Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %13,01 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %86,99 olarak gerçekleşti.

GENİŞBANT ABONE SAYISI 32,6 MİLYONA ULAŞTI

-2008 yılında yaklaşık 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken beş yılda dört buçuk kata yakın artışla 2013 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 32,6 milyona yaklaştı. 2013 yılının dördüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %4,9 artış gerçekleşmiş olup mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi de devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %18 olarak gerçekleşti. 

-2013 yılı dördüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,19 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

-Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %11 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26,7. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %31,5 iken OECD ortalaması %68,4.

-2013 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 346.074 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunuyor. Bu alan adlarının %72,3’ü “com.tr”, %9’u “gen.tr”, %3,6’sı “gov.tr”, %3,3’ü ise “web.tr” uzantısına sahip.

-2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 (dört) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup 2013 Aralık sonu itibarıyla 770.570 elektronik imza ve 297.996 mobil imza olmak üzere toplam 1.068.566 elektronik sertifika oluşturuldu.

  M2M ABONE SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

-Aralık 2013 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %90,9 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 69.661.108 mobil abone bulunuyor. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkıyor.

2012 yılı dördüncü çeyrekte 41,8 milyon olan 3G abone sayısı 2013 yılı dördüncü çeyrekte 49,3 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 21.940.398’den 24.173.143’e yükseldi. 2013 dördüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 43.686 TByte olarak gerçekleşti.

-2013 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 2 milyonu aştı. 2013 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı 11.335.007 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 12.838.136 olarak gerçekleşti.

-2013 yılı dördüncü üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %6,38 oranında artarak yaklaşık 2,7 milyon olarak gerçekleşti. 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle 65.218.031 numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.

-2013 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %50,53, Vodafone’un %28,61, Avea’nın ise %20,86’lık paya sahip olduğu görüldü.

-2013 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %1,79 oranında düştüğü, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %9,38 oranında arttığı görüldü.

-Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) oldu.

-2013 yılı dördüncü üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık %5,73 oranında azalarak 42.097 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise bir önceki döneme kıyasla %15,90 oranında azalarak yaklaşık 37,8 milyona düştüğü görüldü.

-2013 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının %47,86, Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla %31,98 ve %20,16 seviyelerinde olduğu görülüyor. 2013 yılı dördüncü çeyrekte gelire göre pazar payları 2012 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 2,78 puan, Avea’nın pazar payının ise 0,21 puan azaldığı Vodafone’un pazar payının ise 2,99 puan arttığı görüldü.

-2013 dördüncü çeyreğinde 330 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu.

-Alternatif işletmecilerin 2013 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu 45.440 km oldu. Türk Telekom’un ise 2013 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 181.973 km fiber altyapısı bulunuyor. Bunun yaklaşık 122.689 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılıyor.

 
0 Yorum

Yorum Yap