BİLİŞİM YATIRIMLARI 2015’TE 3,7 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

BİLİŞİM YATIRIMLARI 2015’TE 3,7 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Kamuda bilişim yatırımları 2002 yılından bu yana 5 kat artışa geçerken, 2015 yılı yatırımlarına 3 milyar 708 milyon TL ödenek tahsis edildi.Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 2015 yılında kamuda, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımlarına ayrılan bütçeleri derledi 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden 203 adet bilgi ve iletişim teknolojileri yatırım projesi için ayrılan ödenek 2015 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 735 milyon TL iken, 2015 yılında bu değer 266 proje için 3,7 milyar TL’yi aştı. Verilere göre 2002 yılından bu yana 5 kattan fazla bir artış kaydeden kamu BİT yatırımlarına 2015 yılı için 3 milyar 708 milyon TL ödenek tahsis edildi. Son beş yılda yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi bulunduğu belirtildi.

EN FAZLA YATIRIM EĞİTİM SEKTÖRÜNDE

2015 yılı için öngörülen kamu BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 44’lük bir payla birinci sırada yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli e-devlet projeleri yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 39’luk bir oranla eğitim sektörünü takip ediyor. Bu iki sektör haricinde yüzde 6’nın üzerinde bir paya sahip olan ulaştırma-haberleşme sektörü de önemli miktarda BİT yatırımının yapıldığı bir sektör konumunda.

2015 yılında en fazla BİT yatırımı yapacak kamu kurumlarına bakıldığında, “FATİH Projesi” ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülüyor. ”Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi”, “MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi”, “T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve diğer projeleri ile İçişleri Bakanlığı; “Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)” ve “Bilgi İşlem Projesi” gibi projeler yürütmekte olan Emniyet Genel Müdürlüğü; “SGK Başkanlığı Yeni Sistem Merkezi Projesi” ve “Ön Onay ve Tıbbi Tetkik Paylaşım Sistemi” gibi projeler yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu; “GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması”, “Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS)” ve “Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması” gibi projeler yürütmekte olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yüksek miktarda BİT yatırımı yapan kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır.

FATİH PROJESİNE 1,4 MİLYAR TL

“FATİH Projesi” 1,4 milyar TL ile 2015 yılında en fazla ödenek ayrılan BİT projesi oldu. Ayrıca 100 milyon TL ödenek ayrılan “Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)” projesi, 94 milyon TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili “Muhtelif İşler” projesi, 80 milyon TL ödenek ayrılan “SGK Başkanlığı Yeni Sistem Merkezi Projesi” ve 61 milyon TL ödenek ayrılan Emniyet Genel Müdürlüğünün “Muhtelif İşler” projesi en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkmaktadır.
0 Yorum

Yorum Yap