65. HÜKÜMET PROGRAMINDA BİLGİ TOPLUMU HEDEFİ

65. HÜKÜMET PROGRAMINDA BİLGİ TOPLUMU HEDEFİ

Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümet Programını açıkladı.Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümet Programını açıkladı. Programda, bilgi toplumu hedefini gerçekleştirmek amacıyla bilgi-iletişim teknolojileri başta olmak üzere, ülkede dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verileceği vurgulandı. Programa göre, bilgi ve iletişim teknolojileri için hedeflenenler şöyle:

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanarak bilgi tabanlı ekonomiye dönüşümü ve nitelikli istihdamı geliştirmek hedefleniyor.

• 4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

• Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacak.

• Ülkede internet değişim noktalarının kurulumu desteklenecek.

• Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu çalışmalarına devam edilecek.

• Fiber erişim destekleme programı oluşturulacak. Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verilecek, hızlı ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığı sağlanacak.

• Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısı güçlendirilecek. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel pazarlara açılımı teşvik edilecek.

• Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.

• İleri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payı artırılacak.

• Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde, e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırlanarak, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizma oluşturulacak.

• Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarına büyük destekler vererek, teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir ülke olma hedeflenecek.

• Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliğini artırılacak. İnternet kafelerin şartlarını, başta fiziksel koşullar olmak üzere, tüm bireylere hizmet verilebilmelerini teminen iyileştirilecek. Bu kafeleri sınıflandıracak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacak.

• Engellilere özel Bilgi ve İletişim Teknolojileri yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasın sağlanacak. Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânları artırılacak.

• Gençlere ücretsiz internet erişimi imkânı sağlanacak.

• Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlar düzenlenecek.

• Yeni dönemde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirilecek ve desteklerin etkinliği artırılacak.

• Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programları desteklenerek etkinleştirilecek.

• Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaştırılması sağlanacak.

• Patent Borsası kurulacak.

• Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirilecek ve uygulanacak. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kurulacak.

• Öncelikli teknoloji alanlarında, araştırma merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki muadilleriyle işbirlikleri geliştirilecek.

• Yurtdışındaki Türk araştırmacılar için bir veri tabanı ve kataloğu oluşturulacak.
0 Yorum

Yorum Yap