TÜRK TELEKOM TARİFELERİNİ ARTIK BTK’YA BİLDİRMEYECEK

TÜRK TELEKOM TARİFELERİNİ ARTIK BTK’YA BİLDİRMEYECEK

BTK, Sabit Mobil İkamesi anketi sonuçlarını değerlendirerek Türk Telekom’un tarife bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırdı. 1 Temmuz itibariyle Türk Telekom BTK’nın incelemesinden geçmeden yani bildirim yapmadan tarife belirleyebilecek.Haber: Zehra SAYAN

Telekomünikasyon sektöründe mobilin payını giderek artırması ve tüketici davranışlarının bu yönde gelişmesi üzerine bir son kullanıcı araştırması yaptıran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl Nisan-Temmuz ayları arasında 77 ilde 3600 bireysel ve 2100 kurumsal kullanıcı arasında yapılan ve daha çok Sabit Mobil İkamesini ölçen söz konusu anketin sonuçları, sabit telefon pazarının mobil ile rekabet edemediğini ortaya koydu. Tek yönlü ikame etkisini saptayarak sabitte rekabet koşullarını yeniden düzenleyen BTK, iki pazarı deregüle ederken, rekabetin tesisini hızlandırmak için de Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü’nü getirdi.

Alınan kararlara göre, Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazarı ve Sabit Şebeke Üzerinden Arama Hizmeti Pazarı alanları artık regülasyona tabi olmayacak. Yani sabit telefon pazarının lideri konumunda olan Türk Telekom, bireysel son kullanıcıya yönelik tarife ve kampanyalarını artık BTK’ya bildirmeksizin yürürlüğe koyabilecek. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan bu yeni sistemle, sabit operatör olan Türk Telekom’un, ses trafiğinde mobil ile rekabet edebilmesi için uygun zemin oluşturulmuş olacak.

ALTERNATİF STH’LAR FİYAT SIKIŞTIRMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE KORUNACAK

Yapılan bu düzenlemeye ek olarak Türk Telekom’un sabit telefon pazarında lider konumunda olması ve tarifelerini artık BTK’ya bildirmeden belirleyebilecek olmasına karşılık, sabit telefon hizmeti sunan işletmecilerin (STH’ların) olası rekabet karşıtı fiyatlara maruz kalmamaları için de Kurum tarafından Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü getirildi. Kurumun internet sitesinde yayınlanan düzenleme kapsamında, Türk Telekom’un pazarda alternatif STH’ların varlığını sürdürmelerine engel olabilecek fiyat sıkıştırmalarına gitmemesi için yapılacak denetimler getiriliyor. Bu bağlamda Türk Telekom her ay hayata geçirdiği tarifeleri hakkında Kuruma rapor iletecek.  Kurum bu raporları inceleyerek, rekabet koşullarına aykırı bir durum olup olmadığını kontrol edecek. Rekabeti engelleyen bir durum söz konusu olduğunda Kurum buna anında müdahale edebilecek.

GENİŞBANTTA DA DÜZENLEME GELİYOR

Seste getirilen bu düzenlemenin benzer şekilde genişbantta da uygulanması için BTK harekete geçti. Kamuoyu görüşüne açılan taslakla aynı şekilde fiyat sıkıştırması yükümlülüğü genişbant tarifelerine de uygulanacak. Bununla ilgili çalışmaların da önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.

 
0 Yorum

Yorum Yap